Wednesday, April 16, 2008

'...theres no such thing as unlimited'.

ang aking entry para sa LP #3"Apat na Kanto"
ang larawan ay 'getting started' brochure ng telecom broadband

'...no such thing as unlimited' - ang mga katagang binitawan ng kausap ko ng ako ay mag-apply ng internet connection kailan lang. Sa apat na sulok ng mundo ay dito lang ata magwawakas ang aking walang pakundagang pag-download ng kung anu-ano sa internet. Dito kasi ay walang fixed rate unlimited broadband connection, di metro po ang linya - kapag lumagpas ka sa iyong bandwidth either sisingilin ka nila ng additional na bayad o ibabalik nila sa dial-up ang iyong internet connection. Paano na ang dinadownload kong latest episode ng "ugly betty"? via dial-up connection, my gosh! - thats like going back to the internet stone age.

No comments: