Thursday, May 14, 2009

(Nang matapos) ang 30 minutong paglalakbay...

...ikaw ay makakarating sa beach ng Muriwai. Maraming magagandang lugar o tanawin ang mararating ng 1 -3 oras na pagmamaneho lamang mula sa auckland - ang beach ng muriwai ay bantog sa itim nitong buhangin at colony ng gannets na namumugad dito.

Muriwai Beach one of the most ruggedly, picturesque wilderness beaches in New Zealand. Pictured is one of only 2 onshore Gannet Colonies in the country, flowers of the Pohutukawa Tree - New Zealand's own Christmas Tree, which abound the landscape - looking north along the Kaipara Coast with Flat Rock in the foreground, and provides access to some of the best surf fishing in the world.


LP:57

Wednesday, May 6, 2009

simula pa lamang...

Simula pa lamang pagkabata ay nakikita ko na ang mga ganitong tanawin sa mga kommersyal ng gatas sa tv. Mga tupa at baka pinapastol sa abot tanaw ng iyong paningin.


Eksena ng masasayang batang tumatakbo o pamilyang nagpapagulong-gulong sa gitna na malawak na damuhang napapaligiran ng mga tupa o baka - STOP!

....kasinungalingan! ang tutuoo eh hinding-hindi mo gagawing tumakbo ng ganuon dahil malamang magti-tip toe ka ng dahan-dahan para lamang makaiwas sa sangkatutak ng ebak na nagkalat.


Myth: New Zealand has 3 million people and 60 million sheep

According to the latest statistics, there were 40.1 million estimated resident sheep at 30 June 2006 and an estimated resident population of 4.18 million people as of 2006 - which means that the sheep-person ratio has halved in the last 20 years, and now stands at 10 sheep per person.


However, to put this in an international context, New Zealand's ratio is still twice as high as Australia's, which is currently less than five sheep per person. As with New Zealand, this is due to declining sheep numbers and a growing human population. There were 132.6 million sheep in Australia in 1994, but this had fallen to 101.3 million a decade later, with the latest Australian Bureau of Statistics's Agricultural Census putting the figure at 91.9 million sheep at 30 June 2006 - the lowest estimate since 1925.

- dami pa ding sheeps hehehehehe.

SIDENOTE:

- 4th in world's top cities offering the best quality of life (read) - not bad, not bad at all.