Wednesday, April 9, 2008

...pasintabi lang po.

ang aking entry para sa LP #2"Tatlo ang Sulok Ko"
Isang maliit na simbahan sa kanto ng picton street sa Howick.

kahit saan ako pumunta dito ay may mga maliliit na kapilyang nagkalat, either presbyterian, protestante o katoliko. Ang mga ito ay kalimitang may lumang desenyo tulad ng nasa itaas - masyado akong na-intriga sa "diamond pattern" sa pader nito. Sige nga, ilang tatsulok ang mabibilang ninyo sa bubong nito?

take note also sa puntod na asa foreground, 1880 pa po nakalibing si manong dyan.

No comments: