Friday, April 25, 2008

ANZAC day

Today is ANZAC day - a holiday!

katumbas ito ng "Bataan Day" sa pilipinas o "Veterans Day' sa estados unidos.

pansin ko lang na masyadong maantig ang pagdaraos ng mga taga-rito sa araw na ito - isang linggo bago ang araw ay mapapansin mo na ang mga poppy ribbons na nakasabit sa kanilang dibdib.

di tulad ng mga pilipino na halos nakalimutan na ang "Bataan Day".

No comments: