Monday, May 19, 2008

temp is dropping -

morning fog

- its definitely gettin colder, makapal ang fog yesterday morning and the mist forms tiny ice crystals floating in the air. i came from a very dry climate kya bihira akong makakita ng makapal na fog or dewdrops sa umaga.

this morning ay panay ang ulan naman but a break in the weather brought this very nice view - unang rainbow kong nakita sa NZ - hehehehehe.


1 comment:

thess said...

beautiful rainbow, mate!

dito naman (holland) medyo normal ang thick fogs..sudden kasi changes sa temp dito.