Thursday, June 5, 2008

kiwi wiki


Simbolo ng NZ ang kiwi, ito ay mga ibong di nakalilipad at kadalasang sa gabi lamang lumalabas. Sila ay lumalaki ng kasinlaki ng isang manok at nakakabigat ng hanggang tatlong kilo. Matalas ang kanilang pang-amoy - isang katangiang di pangkaraniwan sa mga ibon.

Once ma-in-love at magsama, ang babae at lalaking kiwi ay nananatiling tapat sa isa't-isa for the rest of their lives -na maaring tumagal ng dalawampung taon. [ kiwi wiki ]

1 comment:

thess said...

ang mga kiwi pala ay para ding ducks? kasi sa pagkakaalam ko stick to one din sila :)